Optilex Oy ratkaisee erityisesti yritysten vaikeita ja vaativia
talouden ja toiminnan akuutteja ongelmia – ja auttaa välttämättömän muutoksen hallinnassa

Hyvässäkin kunnossa olevan yrityksen toiminta voi heiketä nopeasti ja odottamatta ulkoisten muutosten seurauksena.

Tällöin tarvitaan esimerkiksi seuraavia pikaisia toimia usein äkisti tapahtuneiden muutosten sopeuttamisessa yrityksen toimintaan, ja luotettavaa tilanneanalyysiä, jotta korjaavat toimenpiteet olisivat oikein kohdentuvia ja ajoitettuja

  • Kokonaistilanteen kartoitus (Maksuton ja sitoumukseton alkukartoitus)
  • Talouden ja toiminnan analyysi (Annamme tätä ennen tarjouksen)
  • Johtamistyön muutos ja tuki (Hyvän hallintotavan käyttöönotto tarvittaessa)
  • Päätökset, linjaukset ja tavoitteet (Teemme yhdessä yritysjohdon kanssa haluttaessa johtoryhmänä)
  • Päätösten toimeenpano ja tulosten seuranta (Raportit, välianalyysit, edelleen korjaavat toimenpiteet)

Optilex Oy:n toimitusjohtaja Antti Tusalla on pitkä kokemus mm. yritystalouden, maksukyvyttömyyspalvelujen asiantuntijana, kouluttajana, kehittäjänä sekä luennoitsijana.

Hän osallistunut vuosien aikana mm. tuhansissa yrityssaneerauksissa johtavana saneerauskonsulttina, asiamiehenä sekä käräjäoikeuden määräämänä valvojana.

Edelleen Antti osallistui viimekertaisen yrityssaneerauslain ja –asetuksen lainsäädäntöhankkeessa muutostarve-esityksen laatijana oikeusministeriölle sekä toimi luentotehtävissä mm. konkurssiasiamies, Asiakastieto sekä Suomen Yrittäjien valtakunnallisena asiantuntijana yritystalouden tervehdyttämisasioissa sekä lukuisten asiantuntija-artikkelien kirjoittajana.